Żłobek

  • Żłobek Jaśkowa Kraina jest wpisany pod numerem 312/Z/2017 do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta m. st. Warszawy. Żłobek podlega pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
  • W naszym Żłobku staramy się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i ciepła. Nasze Maluchy uczymy jakie postawy i zachowania są dobre, a jakie złe.
  • W sposób bardzo szczególny troszczymy się o zdrowe odżywianie i sprawność fizyczną naszych podopiecznych.
  • Maluchom oferujemy możliwość rozwijania zainteresowań i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów. Dzieci mają możliwość doświadczania i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania.
dane adresowe:
Jaśkowa Kraina - Pancera
ul. Feliksa Pancera 14/9
Warszawa Tarchomin
telefon: 517 232 480
mail: biuro@jaskowakraina.pl
 
Jaśkowa Kraina - Świderska
ul. Świderska 109h/57
Warszawa Tarchomin
 
Jaśkowa Kraina - Zamkowa
ul. Zamkowa 13/U4
Warszawa Targówek
Bądź z Nami:
Copyright © 2019. All rights reserved.