Zgłoszenie dziecka do Żłobka

Jeśli chcieliby Państwo zapisać dziecko do Żłobka, można to zrobić za pomocą kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Złożenie zgłoszenia powoduje czasową rezerwację miejsca dla dziecka, jeśli w danej grupie wiekowej są aktualnie wolne miejsca.

Prosimy pamiętać, że wysłanie poniższego zgłoszenia nie gwarantuje przyjęcia dziecka do Żłobka.

Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola lub Żłobka jest:

  • wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka
  • wypełnienie Kwestionariusza osobowego
  • podpisanie Umowy
  • uiszczenie opłaty wpisowej
dane adresowe:

Jaśkowa Kraina
ul. Pancera 14/9
Warszawa
telefon: 517 232 480
mail: biuro@jaskowakraina.pl

Bądź z Nami:
Copyright © 2017. All rights reserved.