Zapisy

Żłobek Jaskowa Kraina prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy. W przypadku braku miejsc Rodzice mogą wpisać swoją pociechę na listę oczekujących.

O przyjęciu dzieci do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka Jaskowa Kraina.

dane adresowe:

Jaśkowa Kraina
ul. Pancera 14/9
Warszawa
telefon: 517 232 480
mail: biuro@jaskowakraina.pl

Bądź z Nami:
Copyright © 2017. All rights reserved.