Dni adaptacyjne

Mamy świadomość, iż atmosfera oraz pierwsze wrażenie z pobytu w żłobku to kluczowe sprawy zarówno dla Rodziców jak i dla Malucha. Dlatego, też proponujemy kilka dni adaptacyjnych, które dziecko może spędzić samo lub też z rodzicem w niepełnym wymiarze ustalonego czasu opieki. Dzięki takiemu rozwiązaniu Maluch oraz Nasze Maluchy będą mogły przyzwyczaić się do nowego otoczenia oraz sytuacji jak również i stopniowo pozyskać poczucie bezpieczeństwa.

W ramach zajęć adaptacyjnych każdego dnia pojawiają się elementy codziennej opieki i edukacji żłobkowej:

  • powitanie
  • zabawy swobodne, zabawy w kole
  • zajęcia plastyczne
  • posiłek
  • zabawy na świeżym powietrzu
  • pożegnanie 

W pierwszych dniach  rodzice zapraszani są do wspólnej zabawy i pracy z dziećmi. W drugiej części tygodnia zachęcamy rodziców, żeby elastycznie reagując na zachowania dzieci uczestniczyli w zajęciach pasywnie – wyłącznie jako obserwatorzy. 

Koszt zajęć w ramach dni adaptacyjnych zawsze jest uzgadniany indywidualnie z Rodzicami.

dane adresowe:

Jaśkowa Kraina
ul. Pancera 14/9
Warszawa
telefon: 517 232 480
mail: biuro@jaskowakraina.pl

Bądź z Nami:
Copyright © 2017. All rights reserved.