Cennik – Żłobek

Żłobek Jaskowa Kraina jest wpisany pod numerem 312/Z/2017 do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta m. st. Warszawy.

Żłobek podlega pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Do Żłobka przyjmujemy dzieci w wieku od dwunastego miesiąca (dziecko chodzące).

Abonament miesięczny – codzienna opieka nad dzieckiem w dni robocze w godzinach otwarcia żłobka – 1 200 zł (czesne zawiera wyżywienie dziecka). Z uwagi na korzystanie z programu MALUCH 2017  w kwestii wysokości czesnego prosimy o kontakt pod numerem 517 232 480.

Wpisowe – 400 zł (opłata jednorazowa, wpisowe zawiera adaptację dwudniową dziecka wraz z wyżywieniem)

Czesne zawiera:

  • edukację, opiekę i wychowanie dziecka
  • zakup pomocy dydaktycznych i plastycznych
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie dziecka

Żłobek Jaśkowa Kraina może na prośbę Rodziców zoorganizować badania przesiewowe i grupowe zajęcia ze specjalistami  (psycholog, logopeda, terapeuta SI).

Wpłaty dokonywane są na konto bankowe wskazane w umowie pomiędzy Rodzicami a Żłobkiem.

dane adresowe:

Jaśkowa Kraina
ul. Pancera 14/9
Warszawa
telefon: 517 232 480
mail: biuro@jaskowakraina.pl

Bądź z Nami:
Copyright © 2017. All rights reserved.